Başkan’dan

Başkan’dan

İnsanların fiziksel yetersizlikleri, bir eksiklik değildir. Bu başka alanlardaki üstünlüklerinin nedenidir. Yeter ki bu üstünlüklerini ortaya koyabilecek olanaklar sağlansın. Bu olanaklar da uygun eğitim, uygun rehabilitasyon ve uygun ulaşabilirlik koşullarıdır.
Engellilik, ne yoksulluğun bir ürünü, ne de doğrudan akraba evliliği sonucudur. Engellilik bir durumdur. Bu durumda olanların da sorunları büyüktür.
Engelli vatandaşlarımızı toplumsal hayatın içine çekmeliyiz. Engelliler üretim sürecine katılarak hem ekonomiye katkı sağlamalı hem de kendi kene ekonomik ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Tabii ki bunların olabilmesi için gerekli şartların oluşturulması gerekmektedir. Bu konular üzerine projeler geliştirilmelidir.
Bu projelerden biri olan “Gülen Yüzler Mesleki Rehabilitasyon ve İşyeri Merkezi” olmuştur. Gülen Yüzler projesinin amacı engelli vatandaşlarımıza yönelik mesleki rehabilitasyon hizmeti sağlamaktır. Bu kapsamda hayata geçirilen “Hayat Umuttur” projesi gibi engelli vatandaşlarımızın istihdam koşullarının oluşturulması sağlanmaktadır. Bu çalışmalarla Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren model bir belediye olduk.
Engelli vatandaşlarımızın kendi kendine yetmesi, meslek edinip üreten bireyler haline gelmesi ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurması için çalışmalarımıza devam ediyoruz.