Hedef

1 – Engellilerin mesleki ve sosyal rehabilitasyon ile mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek
2 – Merkezde deneyim kazanmış engellilerin farklı sanayi ve ticari kuruluşlarda istihdamının geliştirilmesi ve kendi işlerini kurmaları yönünde çalışmalar yürütmek
3 – Kentteki engelli profilinin çıkarılmasına katkıda bulunmak
4 – Duyarlılık ve bilinç geliştirme çalışmalarında topluma mesajlar vermek.