Misyon

Gülen Yüzler işyeri Merkezi olarak engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımına olanak sağlayacak imkanları arttırmaktır.
Engelli insanlarımızın üretken bireyler olarak topluma ve ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlayacak bir Rehabilitasyon ve İşyeri Merkezi oluşturmaktır.
Çalışma koşulları engellilere göre düzenlenmiş bu merkezde maaşlı ve sigortalı olarak çalışan engellilerin mesleki ve sosyal rehabilitasyon ile mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmektir.